• مادر و فرزند 1332
  • آبنوس ماکاسار و سیم فلزی روی دو پیکره
  • مجسمه
  • ارتفاع: مادر: 56 سانتی‌متر، فرزند: 27 سانتی‌متر
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
- £100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
آرتچارت | شاعر نشسته از پرویز تناولی
شاعر نشسته
برآورد
120,000,000,000﷼
480,000 دلار آمریکا
-
140,000,000,000﷼
560,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
146,000,000,000﷼
584,000 دلار آمریکا
12.308%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
برآورد
80,000,000,000﷼
320,000 دلار آمریکا
-
90,000,000,000﷼
360,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000,000﷼
520,000 دلار آمریکا
52.941%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | فرش پرنده از فرهاد مشیری
فرش پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
80.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
215.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397