برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
- £60,000
77,922 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
64,935 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | دیوار از محمد حسین عماد
دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
6.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | Heech Lovers از پرویز تناولی
هیچ‌های عاشق
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$63,000
260%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | عشاق هيچ از پرویز تناولی
عشاق هيچ
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | هفت ضلعی از منیر فرمانفرماییان
هفت ضلعی
برآورد
 
قیمت فروش
4.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | چطوری؟ شام حاضر است! از ژازه تباتبایی
چطوری؟ شام حاضر است!
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394