• آینه‌ها و نقاب‌ها 1392
  • ترکیب مواد
  • حجم و مجسمه
  • 25 * 25 * 79.2 سانتی متر
  • خرده های آینه، چسب، رنگدانه سیاه و ماسک چوبی روی پایه استیل
11 خرداد 1403
برآورد
$30,000 - $50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
سایر آثار هنری قادر عطیا

آرتچارت | تعمیر از قادر عطیا
تعمیر
برآورد
£5,000
6,592 دلار آمریکا
-
£7,000
9,229 دلار آمریکا
قیمت فروش
£30,240
39,868 دلار آمریکا
404%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,834 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,296 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,614 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+199.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 تیر 1398