• پالیمسِست (برای بیروت) 1390
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 205 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده کامروز آرام 2011 (پشت اثر)
برآورد
£10,000
13,822 دلار آمریکا
- £15,000
20,733 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,875
23,324 دلار آمریکا
35%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,361 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,757 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,305 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.19%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فرشید مثقالی
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
31,746 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,300,000,000﷼
28,373 دلار آمریکا
2.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | قطره از محمود زنده رودی
قطره
برآورد
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
28,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی تن‌ها از مجتبی تاجیک
بدون عنوان از مجموعه‌ی تن‌ها
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
162.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400