• شعر نیز مانند نقاشی است 1389
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 129.7 * 162.2 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 2011
فروش در - خانه حراج
12 مهر 1390
برآورد
قیمت فروش
50%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,742 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,542 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,378 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.045%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شافعی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | زمستان کوتاه از مصطفی گودرزی
زمستان کوتاه
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400