• شعر نیز مانند نقاشی است 1388
  • رنگ روغن و کولاژ روی کاغذ روی بوم
  • نقاشی
  • 130 * 162 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 89، امضا شده و تاریخ خورده 2010 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
25 آذر 1389
برآورد
قیمت فروش
275%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,742 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,542 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,378 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.045%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | قطره از محمود زنده رودی
قطره
برآورد
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
28,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از ارسیا مقدم
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
15,873 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
17,460 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400