• سرِ یک پسر 1333
  • گچ نقاشی‌شده
  • مجسمه
  • 40 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1955
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
- £10,000
13,978 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری خالد الرحال

آرتچارت | چشم‌انداز از خالد الرحال
چشم‌انداز
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£204
276 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | زنان بافنده و خورشید شرقی از خالد الرحال
زنان بافنده و خورشید شرقی
برآورد
€5,550
5,923 دلار آمریکا
-
€7,400
7,898 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
5,870 دلار آمریکا
15.058%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | رقص عربی از خالد الرحال
رقص عربی
برآورد
€2,500
3,047 دلار آمریکا
-
€3,500
4,266 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,250
3,961 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,369 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,485 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,082 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-3.362%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | محوطه از ارغوان خسروی
محوطه
برآورد
$800
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
هریتج - 13 اردیبهشت 1402
آرتچارت | محوطه از ارغوان خسروی
محوطه
برآورد
$800
-
$1,200
فروش در
تاریخ حراج
هریتج - 13 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهروز دارش
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
21,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401