• ضیافت شکار 1390
  • اکریلیک روی بوم روی پنل
  • نقاشی
  • 182.9 * 121.9 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "کور پور 2011"
فروش در - خانه حراج
23 مهر 1393
برآورد
قیمت فروش
75%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 52,659 دلار آمریکا
کمینه برآورد 28,627 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,061 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.241%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شکار آبی بارانی از رضا درخشانی
شکار آبی بارانی
برآورد
£25,000
32,895 دلار آمریکا
-
£40,000
52,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
65,789 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | پرتره از کوروش شیشه گران
پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | شکار خونی از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396