• کارادات مریم 1344
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 115 * 35 سانتی متر
  • امضا شده "لورنا" و تاریخ خورده "1965" به عربی (پایین راست)، تیتر خورده "کارادات مریم" پشت اثر
    قاب‌شده
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,446 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | از مجموعه ستون ها از مهدی سحابی
از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان (آبی) از جعفر روح بخش
بدون عنوان (آبی)
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,546 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | هواپیما درحالِ پرواز از سیراک ملکونیان
هواپیما درحالِ پرواز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اسفند 1390