• بدون عنوان 1399
  • ترکیب مواد روی مقوا
  • نقاشی
  • 70 * 50 سانتی متر
  • امضا شده "ام. اسمارت" و تاریخ خورده "2020-1399" به فارسی و عربی  
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
- £2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,597 دلار آمریکا
172%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,356 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,061 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,829 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.709%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بیروت از محمد عُمَر خلیلی
بیروت
برآورد
£3,000
3,807 دلار آمریکا
-
£5,000
6,345 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,712
4,710 دلار آمریکا
7.2%
تاریخ حراج
بونامز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | PORTRAIT D'HOMME EN COLERE از رکنی حائری زاده
PORTRAIT D'HOMME EN COLERE
برآورد
 
قیمت فروش
0.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388