• ملاقات شرق با غرب 1387
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 122 * 152 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1391
برآورد
قیمت فروش
108.333%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,333 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,278 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,607 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-3.979%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
9,928 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | کلوراتورا از احمد فرید
کلوراتورا
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$11,340
62%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شافعی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402