• ملاقات شرق با غرب 1387
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 122 * 152 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1391
برآورد
قیمت فروش
108.333%
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
9,928 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شافعی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | زمستان کوتاه از مصطفی گودرزی
زمستان کوتاه
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | شهر سرگردان از دینا دیوان
شهر سرگردان
برآورد
€9,000
10,405 دلار آمریکا
-
€10,000
11,561 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,400
12,023 دلار آمریکا
9.474%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | نخل از طاهر پورحیدری
نخل
برآورد
 
قیمت فروش
112.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396
آرتچارت | مکتوب از ناصر الأسود
مکتوب
برآورد
€10,000
11,257 دلار آمریکا
-
€12,000
13,509 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,257 دلار آمریکا
9.091%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان، شهر پرندگان 2 از حمیدرضا جدید
بدون عنوان، شهر پرندگان 2
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$11,250
12.5%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400