3 فروردین 1400
برآورد
£8,000
10,959 دلار آمریکا
- £12,000
16,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
£13,860
18,986 دلار آمریکا
38.6%
سایر آثار هنری محمود عفیفی

آرتچارت | بدون عنوان از محمود عفیفی
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,547 دلار آمریکا
-
£12,000
15,821 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | مقاومت: من یک سلاح دارم از محمود عفیفی
مقاومت: من یک سلاح دارم
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£10,000
13,799 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,760
45,205 دلار آمریکا
264%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,096 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,999 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 15,119 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+151.3%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0.413%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از جلال شباهنگی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,100,000,000﷼
21,841 دلار آمریکا
3.2%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | چهارصد صورت از احمد مرشدلو
چهارصد صورت
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388