21 آبان 1399
برآورد
£8,000
10,129 دلار آمریکا
- £12,000
15,194 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
9,496 دلار آمریکا
25%
سایر آثار هنری محمود بخشی

آرتچارت | قصرشیرین از مجموعه دیوار بهمن از محمود بخشی
قصرشیرین از مجموعه دیوار بهمن
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
22,000 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از محمود بخشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,920 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,848 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,986 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+44.215%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | قفس از لیلی طاهری
قفس
برآورد
 
قیمت فروش
162.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | آفرینش ۵ از مجموعه آفرینش از امیر موبد
آفرینش ۵ از مجموعه آفرینش
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | نام اعظم از علیرضا آستانه
نام اعظم
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398