تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری محمود زنگنه

آرتچارت | بدون عنوان از محمود زنگنه
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,943 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,878 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,706 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,808 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هیبا کلاکه
بدون عنوان
برآورد
€2,500
2,688 دلار آمریکا
-
€3,500
3,763 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از سروان باران
بدون عنوان
برآورد
€9,300
10,129 دلار آمریکا
-
€11,200
12,198 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
13,614 دلار آمریکا
21.951%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402