• جابجایی (النزوه) 1398
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 199.5 * 174 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 19؛ امضا شده، تیتر و تاریخ خورده 2019 به عربی پشت اثر
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
- £18,000
24,838 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری ممدوح کاشلان

آرتچارت | بدون عنوان از ممدوح کاشلان
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بلد از ممدوح کاشلان
بلد
برآورد
€4,000
4,301 دلار آمریکا
-
€6,000
6,452 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,301 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | تنهایی از ممدوح کاشلان
تنهایی
برآورد
€2,000
2,151 دلار آمریکا
-
€3,000
3,226 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
3,763 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,248 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,151 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,226 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.733%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه مینوتورها از سلیم صالحی
بدون عنوان از مجموعه مینوتورها
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
10,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دشت‌های بی‌حاصل از زهرا شفیع
دشت‌های بی‌حاصل
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
4,365 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402