منوچهر معتبر

ایران | 1315
مقایسه
16 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
60 * 80 سانتی متر
برآورد
8,000,000,000﷼
14,440 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
21,661 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
15,884 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402

رنگ روغن روی بوم
150 * 120 سانتی متر
برآورد
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
24,365 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
22,335 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402

سیلک‌اسکرین
40 * 42 سانتی متر
12/21
برآورد
$1,100
-
$2,600
قیمت فروش
$800
56.757%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402

شماره اثر #3553 (فروخته شده)
سیلک‌اسکرین
40 * 33 سانتی متر
12/21
برآورد
$1,000
-
$2,600
قیمت فروش
$800
55.556%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402

شماره اثر #198 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
61 * 91 سانتی متر
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$3,750
25%
فروش در
تاریخ حراج
شاپیرو - 24 اردیبهشت 1401

شماره اثر #173 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
61 * 91 سانتی متر
برآورد
$5,000
-
$7,000
تاریخ حراج
شاپیرو - 9 مرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
150 * 120 سانتی متر
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
10,809 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

ترکیب مواد روی کاغذ
34 * 23 سانتی متر
برآورد
150,000,000﷼
583 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
170,000,000﷼
660 دلار آمریکا
24.444%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399

ترکیب مواد روی مقوا
35 * 25 سانتی متر
برآورد
140,000,000﷼
776 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
832 دلار آمریکا
23.077%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399

120 * 80 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
15%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397