فروش در - خانه حراج
18 شهریور 1396
برآورد
قیمت فروش
22.222%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 60,742 دلار آمریکا
کمینه برآورد 28,080 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 40,188 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+288.81%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از پاول گیراگوسیان
بدون عنوان
برآورد
€740
790 دلار آمریکا
-
€1,100
1,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
13.043%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$1,375
72.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401