فروش در - خانه حراج
18 شهریور 1396
برآورد
قیمت فروش
22.222%
آرتچارت | بدون عنوان از پاول گیراگوسیان
بدون عنوان
برآورد
€740
790 دلار آمریکا
-
€1,100
1,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
13.043%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$1,375
72.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401