• تابستان 1989 1368
  • کاهگل روی تخته
  • نقاشی، کولاژ و اسمبلاژ
  • 352.12 * 203.2 سانتی متر
  • امضاشده "M Grigorian"، تیترخورده "Summer of 1989"،تاریخ‌خورده "1989"، و نوشته‌شده "Santa Fe N. Mexico" پشت اثر روی هر لت
    هر لت: 203.2 * 81.28 سانتیمتر
برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$164,175
134.536%
سایر آثار هنری مارکو گریگوریان

آرتچارت | قالیچه هنری از مارکو گریگوریان
قالیچه هنری
برآورد
$2,000
-
$3,000
قیمت فروش
$1,800
28%
تاریخ حراج
برادران میلی - 27 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,485 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,292 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,239 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.245%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شب و روز از رضا درخشانی
شب و روز
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | شراب عشق از افشین پیر هاشمی
شراب عشق
برآورد
 
قیمت فروش
181%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | سلف‌پرتره کودکی از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
سلف‌پرتره کودکی
برآورد
 
قیمت فروش
28.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 شهریور 1394