• بدون عنوان 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 120 * 130 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین راست)؛ امضا شده "مسعود عربشاهی" و امضا شده و تاریخ خورده (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
9 اردیبهشت 1388
برآورد
قیمت فروش
30%
آرتچارت | شکار نقطه از رضا درخشانی
شکار نقطه
برآورد
£9,500
13,033 دلار آمریکا
-
£12,000
16,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,750
31,211 دلار آمریکا
111.628%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از کیخسرو خروش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | رویا 92 از صفوان دَهول
رویا 92
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,800
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | خانواده از افشین پیر هاشمی
خانواده
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | قفل‌زنان طهران از قاسم حاجی زاده
قفل‌زنان طهران
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | Yellow Sculpture از کوروش شیشه گران
مجسمه زرد
برآورد
 
قیمت فروش
18.182%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | ژاندارک از افشین پیر هاشمی
ژاندارک
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392