• زیر جریان آب 1397
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 60.5 * 60.5 سانتی متر
  • امضاشده، تیتر و تاریخ‌‌خورده "2018" و مهرخورده روی بوم؛ همچنین تاریخ‌خورده و نوشته‌شده به فارسی روی اثر؛ تاریخ‌خورده و مهرخورده پشت اثر.

فروش در - خانه حراج
5 آذر 1397
برآورد
قیمت فروش
614.286%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,863 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,072 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,396 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+92.103%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ماه عسل از فرح اصولی
ماه عسل
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | از مجموعه‌ی حافظ از فرح اصولی
از مجموعه‌ی حافظ
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€6,000
6,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
€16,000
16,794 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان II از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان II
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,520
14,327 دلار آمریکا
64.571%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402