• کاوش در خورشید 1399
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 190 سانتی متر
  •   امضا‌شده، تاریخ‎‌خودرده و عنوان نوشته‌شده "Mehdi Ghadyanloo 2020 Exploration of the Sun"' (پشت اثر)
برآورد
¥300,000
41,113 دلار آمریکا
- ¥500,000
68,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
¥1,512,000
207,208 دلار آمریکا
278%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,317 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,933 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,597 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+84.593%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
93.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | رشد مجدد از افشین پیر هاشمی
رشد مجدد
برآورد
 
قیمت فروش
61%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون‌ عنوان از فریده لاشایی
بدون‌ عنوان
برآورد
25,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
140,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
168,000 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400