• کاوش در خورشید 1399
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 190 سانتی متر
  •   امضا‌شده، تاریخ‎‌خودرده و عنوان نوشته‌شده "Mehdi Ghadyanloo 2020 Exploration of the Sun"' (پشت اثر)
برآورد
¥300,000
41,113 دلار آمریکا
- ¥500,000
68,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
¥1,512,000
207,208 دلار آمریکا
278%
آرتچارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
93.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | رشد مجدد از افشین پیر هاشمی
رشد مجدد
برآورد
 
قیمت فروش
61%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون‌ عنوان از فریده لاشایی
بدون‌ عنوان
برآورد
25,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
140,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
168,000 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | جنگ‌جوی ب از محمد المليحي
جنگ‌جوی ب
برآورد
£80,000
100,339 دلار آمریکا
-
£120,000
150,508 دلار آمریکا
قیمت فروش
£189,300
237,426 دلار آمریکا
89.3%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | ساهو فساهاه از حسین زنده رودی
ساهو فساهاه
برآورد
 
قیمت فروش
20.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | چون یک پرنده بود از حسین زنده رودی
چون یک پرنده بود
برآورد
 
قیمت فروش
3.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1387
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 آبان 1392
آرتچارت | سیر و سور از حسین زنده رودی
سیر و سور
برآورد
 
قیمت فروش
33.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1392