آرتچارت | خانه‌ای در کاظمیه 2 از هيف قهرمان
خانه‌ای در کاظمیه 2
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | خانه‌ای در کاظمیه از هيف قهرمان
خانه‌ای در کاظمیه
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | طراحی حسین پاشا از هيف قهرمان
طراحی حسین پاشا
برآورد
£6,000
7,910 دلار آمریکا
-
£8,000
10,547 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید ملکی
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,151 دلار آمریکا
-
€3,000
3,226 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | i) درباره‌ی کتابم: مطالعات متفکرانه ii) بدون عنوان از شاکر حسن آل سعید
i) درباره‌ی کتابم: مطالعات متفکرانه ii) بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£21,590
26,830 دلار آمریکا
115.9%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | فرمانده‌ی کل قوا از اردشیر محصص
فرمانده‌ی کل قوا
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394
آرتچارت | اتودهای گل‌دار از لیلی متین دفتری
اتودهای گل‌دار
برآورد
£1,200
1,481 دلار آمریکا
-
£1,800
2,222 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
4,722 دلار آمریکا
155%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401
آرتچارت | اتودهای گل‌دار از لیلی متین دفتری
اتودهای گل‌دار
برآورد
£1,200
1,481 دلار آمریکا
-
£1,800
2,222 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,148 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی زندگی) از شهلا حسینی
بدون عنوان (طراحی زندگی)
برآورد
£700
976 دلار آمریکا
-
£1,000
1,395 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399