محمد علی بنی اسدی

ایران | 1334
مقایسه
درباره محمد علی بنی اسدی

گران ترین اثر

آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی بنی اسدی
بدون عنوان
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
22 دی 1396
تعداد حضور
4
تعداد آثار
4
میانگین قیمت فروش
3,413 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
2,511 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
3,300 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
75%
میانگین رشد ارزش آثار
15.926%