فروش در - خانه حراج
25 شهریور 1392
برآورد
قیمت فروش
7.692%
آرتچارت | بدون عنوان از عنایت الله نظری نوری
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,765 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بابک رشوند
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از هادی روشن ضمیر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از امیر صادق طهرانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
64.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از محمد بزرگی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,518 دلار آمریکا
-
£8,000
11,036 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,898 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرتچارت | ترکیب خوشنویسانه از سالار احمدیان
ترکیب خوشنویسانه
برآورد
€1,300
1,465 دلار آمریکا
-
€1,750
1,973 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,465 دلار آمریکا
14.754%
تاریخ حراج
آنلاین مزایده - 8 اسفند 1400