• جریانی از نیکی در شهر 1400
  • جیکلا روی بوم
  • چاپ
  • 100 * 100 سانتی متر
  • امضا شده "م.ار" و شماره نسخه خورده "3/7" نسخه اصلی در سال 2009 و این نسخه چاپ در سال 2021 اجرا شده
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
- £3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,738
7,871 دلار آمریکا
129.5%
سایر آثار هنری محمد الرواس

آرتچارت | مدل در آتلیه‌ی مجسمه‌ساز از محمد الرواس
مدل در آتلیه‌ی مجسمه‌ساز
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£375
494 دلار آمریکا
81.25%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | هنگامی که ما نیستیم شماره 9 از محمد الرواس
هنگامی که ما نیستیم شماره 9
برآورد
£12,000
15,051 دلار آمریکا
-
£18,000
22,576 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
12,793 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | سبکی وجود از محمد الرواس
سبکی وجود
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,149 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,077 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,628 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,525 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.013%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | القابض از لولوا الحمود
القابض
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | روز عاشورا از مجموعه پروانه از پرستو فروهر
روز عاشورا از مجموعه پروانه
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | از مجموعه دیو و وحشی از کاوه گلستان
از مجموعه دیو و وحشی
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387