آرتچارت | 41 کر (41 بار) (41 اثر) از آردان اوزمن اوغلو
41 کر (41 بار) (41 اثر)
برآورد
£10,000
12,418 دلار آمریکا
-
£15,000
18,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
62.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (2) از سهند حسامیان
بدون عنوان (2)
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390