• بدون عنوان از مجموعه‌ی دو موقعیت آگاهی 1401
  • چوب و فلز
  • مجسمه
  • 23.5 * 11 * 56 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

مِن‌آرت 2022 - آرت‌ فر مِن‌آرت
29 اردیبهشت 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 25,214 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,676 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+12.802%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اشرف مخلوقات از قدرت الله عاقلی
اشرف مخلوقات
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400