• آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان 1396
  • آهن و چوب
  • مجسمه
  • 180 * 90 * 90 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3 + 2AP
  • نسخه 2
  • امضا شده "محمدرضا یزدی" به فارسی و "م.ر یزدی 2/3" به انگلیسی (روی بدنه)
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,790 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,422 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والس از امیر‌شاهرخ فر‌یوسفی
والس
برآورد
1,000,000,000﷼
2,030 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402