فروش در - خانه حراج
19 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
14.5%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,060 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,672 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.53%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از امیرحسین اکبری علویجه
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
799 دلار آمریکا
14.6%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | حمل کردن خون من از محسن احمدوند
حمل کردن خون من
برآورد
 
قیمت فروش
14.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | از مجموعه: چشم اندازهای عرفانی و ارتعاشات کیهانی از کامروز آرام
از مجموعه: چشم اندازهای عرفانی و ارتعاشات کیهانی
برآورد
£600
831 دلار آمریکا
-
£800
1,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
1,039 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 فروردین 1400