• انتزاعی شماره 9 1340
  • شن رنگ‌شده روی بوم
  • نقاشی
  • 124 * 99 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ خورده پشت اثر "15May1961"
    این اثر به همراه گواهینامه اصالت از بنیاد محسن وزیری مقدم ارائه شده است.
    مجموعه خصوصی، پاریس
برآورد
€30,000
31,837 دلار آمریکا
- €40,000
42,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
€40,000
42,449 دلار آمریکا
14.286%
آرتچارت | سیزدهمین رقص از قاسم روزخوش
سیزدهمین رقص
برآورد
€18,000
18,330 دلار آمریکا
-
€20,000
20,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€45,000
45,825 دلار آمریکا
136.842%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 30 تیر 1401
آرتچارت | رویا 92 از صفوان دَهول
رویا 92
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,800
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | قفل‌زنان طهران از قاسم حاجی زاده
قفل‌زنان طهران
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | شماره 2 از افشین پیر هاشمی
شماره 2
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | الله طلایی از فرهاد مشیری
الله طلایی
برآورد
£30,000
38,961 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,500
48,701 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | شغل کلیدی از افشین پیر هاشمی
شغل کلیدی
برآورد
 
قیمت فروش
225.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | در آینه‌ی عشق از فرح اصولی
در آینه‌ی عشق
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399