• بدون عنوان از مجموعه‌ی بومی 1398
  • مداد روی مقوا
  • نقاشی
  • 121 * 273 سانتی متر
  • امضاشده “Sedighi 1398/8” به فارسی (پایین راست)
    اندازه‌ی هر لت 91 * 121 سانتیمتر
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
4,063 دلار آمریکا
4%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

ناتور - اثر
3 بهمن 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,063 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,125 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شب-روز از مجموعه طبیعت بیجان از فرح سید ابوالقاسم
شب-روز از مجموعه طبیعت بیجان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از خسرو حسن زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از هادی الحسینی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
602 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
904 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
3,313 دلار آمریکا
340%
تاریخ حراج
حراج ملی - 1 تیر 1401