فروش در - خانه حراج
14 خرداد 1387
برآورد
قیمت فروش
97%
سایر آثار هنری نصرالله افجه‌ای

آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
23,100,000,000﷼
41,697 دلار آمریکا
7.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 61,498 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,328 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,070 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.646%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از جلیل رسولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393