• چشم‌انداز ابری 1348
  • آبرنگ روی کاغذ روی بوم
  • نقاشی
  • 76 * 105 سانتی متر
برآورد
€1,000
1,094 دلار آمریکا
- €1,500
1,641 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,800
3,063 دلار آمریکا
124%
سایر آثار هنری ناصر عصار

آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1388
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,634 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,483 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,386 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+98%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,281 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از علی مشهدی الاصل
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
94.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394