• قو سوار شماره 3 1382
  • c-print on diasec
  • عکاسی
  • 80 * 80 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 6
  • نسخه 3
  • امضا شده "فروهر" (روی لیبل فیکس شده در پشت قاب)
فروش در - خانه حراج
28 فروردین 1392
برآورد
قیمت فروش
20.833%
سایر آثار هنری پرستو فروهر

آرتچارت | روزهای سبز از مجموعه پاپیلون از پرستو فروهر
روزهای سبز از مجموعه پاپیلون
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,527 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,558 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,077 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.935%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان استپانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390