• کنش 81 1389
  • چاپ عکس
  • عکاسی
  • 256 * 210 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3+1ap
  • نسخه ap
  • چاپ سیلور ژلاتینی قرارگرفته روی آلمینیوم و تخته‌ی آرشیوی، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
15 مهر 1393
برآورد
فروخته نشده
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,118 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,901 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 26,960 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+13.295%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کنش 79، شهرک اریحا در کرانه باختری، 14 مارس 2006. از رضا آرامش
کنش 79، شهرک اریحا در کرانه باختری، 14 مارس 2006.
برآورد
 
قیمت فروش
32.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | کنش 117: زندانی ویت کن (بازجویی)، توونگ دوک، 23 ژانویه 1967 از رضا آرامش
کنش 117: زندانی ویت کن (بازجویی)، توونگ دوک، 23 ژانویه 1967
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956 از رضا آرامش
کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956
برآورد
£15,000
19,481 دلار آمریکا
-
£20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
24,351 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398