• کنش 81 1389
  • چاپ عکس
  • عکاسی
  • 256 * 210 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3+1ap
  • نسخه ap
  • چاپ سیلور ژلاتینی قرارگرفته روی آلمینیوم و تخته‌ی آرشیوی، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
15 مهر 1393
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | کنش 79، شهرک اریحا در کرانه باختری، 14 مارس 2006. از رضا آرامش
کنش 79، شهرک اریحا در کرانه باختری، 14 مارس 2006.
برآورد
 
قیمت فروش
32.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | کنش 117: زندانی ویت کن (بازجویی)، توونگ دوک، 23 ژانویه 1967 از رضا آرامش
کنش 117: زندانی ویت کن (بازجویی)، توونگ دوک، 23 ژانویه 1967
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956 از رضا آرامش
کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956
برآورد
£15,000
19,481 دلار آمریکا
-
£20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
24,351 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956 از رضا آرامش
کنش 97،غیرنظامیان الجزایری مظنون به تروریست بودن بازرسی می شوند و سوار کامیون ها می شوند تا به سلول های بازجویی برده شوند، الجزایر 1956
برآورد
£15,000
19,481 دلار آمریکا
-
£20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
24,351 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | پرتره از مجموعه سفيدبرفي از عباس کیارستمی
پرتره از مجموعه سفيدبرفي
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | Faezeh & Amir Khan (from the Women without Men series) از شیرین نشاط
Faezeh & Amir Khan (from the Women without Men series)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1390
آرتچارت | FAEZEH & AMIN KHAN از شیرین نشاط
FAEZEH & AMIN KHAN
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1389
آرتچارت | Faezeh + Amir Khan از شیرین نشاط
Faezeh + Amir Khan
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 فروردین 1388
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
169%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1386