• گل صد تومانی از سری آلبوم های خانوادگی 1386
  • مجسمه
  • 240 * 96 * 50 سانتی متر
آرتچارت | دلقک از بیتا فیاضی
دلقک
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
8,106 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | دگردیسی از امیر مسعود اخوان جم
دگردیسی
برآورد
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
88,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | دیوار بهمن از محمود بخشی
دیوار بهمن
برآورد
2,500,000,000﷼
21,739 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
30,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | حلقه نور از بهمن دادخواه
حلقه نور
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387
آرتچارت | Poet in Love از پرویز تناولی
شاعر عاشق
برآورد
 
قیمت فروش
51.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387