آرتچارت | بدون عنوان از پدرام بالداری
بدون عنوان
برآورد
$400
-
$400
قیمت فروش
$165
58.75%
فروش در
تاریخ حراج
سو ویژوال آرتس سنتر - 10 بهمن 1400
آرتچارت | گنج قارون 24 ساعته از امیر راد
گنج قارون 24 ساعته
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
1,920 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | موسیقی و گل از سیمین کرامتی
موسیقی و گل
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
2,200 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اورینتالیسم از لیلا پازوکی
اورینتالیسم
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | این سبز نیست از لیلا پازوکی
این سبز نیست
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | الف از مهدی مطشر
الف
برآورد
£20,000
25,108 دلار آمریکا
-
£30,000
37,662 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 فروردین 1403