فروش در - خانه حراج
16 تیر 1396
برآورد
قیمت فروش
8.571%
توضیحات اثر

رضا مافی چهره شاخص خوشنویسی کلاسیک ایران بعد از عمادالکتاب، با آثار متنوع خود توانست در قالب سیاه‌مشق (نستعلیق) ترکیب‌بندی‌هایی تازه و باارزش ارایه کند که اکنون از مهمترین میراث نقاشیخط معاصر ایران محسوب می‌شوند. وی در این آثار با نوعی نبوغ از تلفیق بیان‌گریِ حبسیه‌های عمادالکتاب، البته با تغییر دانگ قلم در سیاه‌مشق که ریشه در کارهای میرعماد نیز داشت، به فضایی تازه دست یافته است.در دهه‌های چهل و پنجاه و همزمان با ورود اندیشه‌های نو در هنر ایران، خوشنویسی نیز وارد دورانی تازه گردید، آن چنان که در سیر تاریخی‌اش هم کم‌کم از کارکرد اصلی آن کاسته می‌شد. گفتمان هنری این دوران در زمینه نقاشیخط به سمت توجه به فرم پیش رفت و در این میان هنرمندانی همچون محمد احصایی، حسین زنده‌رودی، فرامرز پیلارام، جلیل رسولی و مافی هرکدام نشانه‌ای از این قابلیت و محاکات را در آثار مدرنیستی خود پیگیری کردند. مافی در این میان بیش از دیگران دلبسته سنت در خوشنویسی بود. وی باوجود آن که تلاش دارد، روزنه‌ای نو در کار نقاشی با خط بیابد، در تأیید آن که هم‌چنان اعتقاد جدی به تفکر سنت‌گرایانه در خط دارد، می‌نویسد: «با نشخوار کردن نقاشی غرب مخالفم» .اثر حاضر یکی از نمونه‌های ممتاز از تجربه‌ زیست هنرمند در پرداختن به همین تفکر، یعنی یافتن ترکیبی موزون از نقاشی با خط، با رویکردی متفاوت، اما همچنان متعهد به ساختار سنت است. رضا مافی همواره تحت تأثیر ساختار بسیار تزیینی سیاه‌مشق ایرانی بود و در این تابلو نیز دلبستگی‌ و شناخت دقیقش از این مسأله به وضوح قابل مشاهده است. به همین جهت در این اثر مشابه بسیاری دیگر از کارهای وی، یافتن نسبتی درست میان نقاشی و خوشنویسی با وارد کردن رنگ و ایجاد سایه‌روشن‌ها، که جدی‌ترین دغدغه پیشگامان این عرصه بود، دغدغه اصلی هنرمند بوده است.از طرفی انتخاب رنگ مشکی در پسزمینه تابلو در کنتراست با طیف رنگ‌های نارنجی، اکر و قهوه‌ای و تکرار آیینه‌وار یک ترکیب سیاه‌مشق نستعلیق، که حروف و کلمات در کالبد آن با یکدیگر به‌گونه‌ای فشرده اما ریتمیک درهم تنیده شده‌اند، همه و همه نویدبخش شروع تجربیات تازه هنرمند در کار با رنگ و بوم به مثابه هنرمندی خطاط با دغدغه‌های نقاشانه بود. متأسفانه با مرگ زودهنگام رضا مافی، این کوشش ناتمام ماند.
سایر آثار هنری رضا مافی

آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
قیمت فروش
675,000,000﷼
5,870 دلار آمریکا
10%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,000 دلار آمریکا
-
£20,000
26,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,064 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,107 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.404%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از جلیل رسولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1387