• مرغ بسم الله 1353
  • رنگ روغن و ورق طلا روی مقوا
  • نقاشیخط
  • 68 * 48 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
16 تیر 1396
برآورد
قیمت فروش
0%
توضیحات اثر

 در نقاشیخط ایرانی از دوره قاجار تا روزگار معاصر، خوشنویسان همواره به دنبال ارائه ترکیب‌هایی تازه از نخستین آیه قرآن کریم، «بسم‌الله الرحمن الرحیم»‬ به شکل پرندگان بوده‌اند که این ترکیب خاص آن با عنوان «مرغ بسم‌الله» شهرت یافته است. این ترکیب چشم‌نواز که در دویست‌سال گذشته دستمایه کار بسیاری از خوشنویسان برجسته همچون ملک‌محمد قزوینی، مشکین‌قلم اصفهانی، میرزا محمدعلی خیارجی قزوینی و … بوده، در چند دهه اخیر نیز به‌عنوان یک نقش‌مایه تکرارشونده بارها مورد استفاده هنرمندان معاصر قرار گرفته است.
 بی‌شک روایت رضا مافی در دهه پنجاه و نمونه‌های متنوع و بدیعی که او از ترکیب مرغ بسم‌الله طراحی و ارائه کرده از جهات مختلفی قابل توجه و در بررسی تاریخچه نقاشیخط معاصر ایران و خاورمیانه با اهمیت است. تابلو حاضر یکی از همین نمونه‌های نفیس از کتابت نقاشانه «بسم‌الله الرحمن الرحیم» با استفاده از قلم ثلث ایرانی و استفاده هوشمندانه از فرم حروف است.
 مافی با مطالعه دقیق آثار قدما در این دوره یکی از خوشنویسان نوگرای ایران است که در شکل‌گیری نهضت بازگشت به شیوه‌ خوشنویسان دوره قاجار گام برمی‌دارد. البته نحوه مواجهه او با سنت خوشنویسی، کاملاً مدرن و تازه است. آثار نقاشیخط وی به خصوص نمونه‌های مرغ بسم‌الله نشان‌دهنده تلاش آگاهانه هنرمند برای گشودن بابی جدید در به‌کارگیری حروف و کلمات در پیوند با ویژگی‌های هندسی موجود در خطاطی ایرانی و تبدیل آن به یک اثر نقاشی است. از همین رو اثر حاضر نشانه‌ای از این نبوغ هنری مافی در گستره خط و رنگ به حساب می‌آید. 
سایر آثار هنری رضا مافی

آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
قیمت فروش
675,000,000﷼
5,870 دلار آمریکا
10%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,000 دلار آمریکا
-
£20,000
26,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,064 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,107 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.404%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مهر 1388
آرتچارت | دی + پ + لم از حسین زنده رودی
دی + پ + لم
برآورد
 
قیمت فروش
137.029%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1387
آرتچارت | زیبایی، پشت همه‌چیز از حسین زنده رودی
زیبایی، پشت همه‌چیز
برآورد
 
قیمت فروش
35.417%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393