17 اردیبهشت 1400
برآورد
Fr.13,000
14,311 دلار آمریکا
- Fr.0
0 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری رضا مافی

آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
قیمت فروش
675,000,000﷼
5,870 دلار آمریکا
10%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,000 دلار آمریکا
-
£20,000
26,667 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,064 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,107 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.404%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
501 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
793 دلار آمریکا
2.703%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
418 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
835 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399