برآورد
£2,500
3,495 دلار آمریکا
- £3,500
4,892 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,693 دلار آمریکا
155%
سایر آثار هنری صادق تبریزی

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
قیمت فروش
34,100,000,000﷼
61,552 دلار آمریکا
2.571%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,640 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,868 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,603 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.013%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ساسان بهنام بختیار
بدون عنوان
برآورد
£7,000
8,937 دلار آمریکا
-
£10,000
12,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,450
12,064 دلار آمریکا
11.176%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
7,813 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
10,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | Ishtar IIX از بها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399