آرتچارت | دفترچه یادداشت: ۳ می تا ۱۵ جولای ۲۰۲۳ از مژده رضایی پور
دفترچه یادداشت: ۳ می تا ۱۵ جولای ۲۰۲۳
برآورد
$1,800
-
$3,600
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 16 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از صفا ارواس
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | «زیبایی» و «پرده» از سارا معدن‌دار
«زیبایی» و «پرده»
برآورد
$600
-
$800
قیمت فروش
$156
77.714%
تاریخ حراج
کمپانی نیل - 29 تیر 1403
آرتچارت | صورت 3 از ادوارد شهده
صورت 3
برآورد
€2,200
2,543 دلار آمریکا
-
€2,800
3,237 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,345 دلار آمریکا
-
£7,000
8,882 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | گوگوش از افسون  
گوگوش
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1391
آرتچارت | الگوهای عرب از افسون  
الگوهای عرب
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400