• بدون عنوان، از مجموعه قجر 1377
  • چاپ سیلور برومید
  • عکاسی
  • 60 * 90 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 10
  • امضا شده و شماره نسخه خورده به فارسی (پایین راست)؛ امضا شده و شماره نسخه خورده به فارسی (پشت اثر) 
فروش در - خانه حراج
12 بهمن 1385
برآورد
قیمت فروش
90%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه حج، زیارت مکه) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه حج، زیارت مکه)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مودیلیانی از آرمان استپانیان
مودیلیانی
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390