• بدون عنوان 1376
  • چاپ روی کاغذ رنگی
  • عکاسی
  • 60 * 90 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 10
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
0%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,532 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,248 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.432%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کثرت شماره 5 از صادق تیرافکن
کثرت شماره 5
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | سبز مریم از حسن حجاج
سبز مریم
برآورد
£6,000
7,451 دلار آمریکا
-
£8,000
9,934 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,065
14,982 دلار آمریکا
72.357%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | خانم هیبرید 3 از شیرین علی آبادی
خانم هیبرید 3
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395