• بدون عنوان از مجموعه قجر
  • چاپ سیلور برومید
  • عکاسی
  • 50 * 75 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6
فروش در - خانه حراج
3 خرداد 1385
برآورد
قیمت فروش
164%
آرتچارت | سبز مریم از حسن حجاج
سبز مریم
برآورد
£6,000
7,451 دلار آمریکا
-
£8,000
9,934 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,065
14,982 دلار آمریکا
72.357%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | FROM THE PASSAGE SERIES از شیرین نشاط
FROM THE PASSAGE SERIES
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1393
آرتچارت | „Fervor“ Serie (Paar an einer Kreuzung, Triptychon) از شیرین نشاط
„Fervor“ Serie (Paar an einer Kreuzung, Triptychon)
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1395
آرتچارت | UNTITLED (RAPTURE SERIES) از شیرین نشاط
UNTITLED (RAPTURE SERIES)
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1386
آرتچارت | RAPTURE SERIES از شیرین نشاط
RAPTURE SERIES
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1393
آرتچارت | بدون‌عنوان (مجموعه مسحوری) از شیرین نشاط
بدون‌عنوان (مجموعه مسحوری)
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 اسفند 1391
آرتچارت | Rapture Series (Ciclo Estasi) از شیرین نشاط
Rapture Series (Ciclo Estasi)
برآورد
 
قیمت فروش
104%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اسفند 1385
آرتچارت | Untitled (Rapture Series) از شیرین نشاط
Untitled (Rapture Series)
برآورد
 
قیمت فروش
4.96%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 شهریور 1390
آرتچارت | Rapture Series از شیرین نشاط
Rapture Series
برآورد
 
قیمت فروش
103.125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 شهریور 1387