• بدون عنوان (از مجموعه قجر) 1376
  • چاپ روی کاغذ رنگی
  • عکاسی
  • 70 * 96 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 7
  • امضا شده و شماره نسخه خورده به فارسی (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1386
برآورد
قیمت فروش
134.375%
آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
برآورد
 
قیمت فروش
328.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | سبز مریم از حسن حجاج
سبز مریم
برآورد
£6,000
7,451 دلار آمریکا
-
£8,000
9,934 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,065
14,982 دلار آمریکا
72.357%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | خانم هیبرید 3 از شیرین علی آبادی
خانم هیبرید 3
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شادی قدیریان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | در جستجوی شهادت از شیرین نشاط
در جستجوی شهادت
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1380